Clubfitting

Golf Innovation CLUBFITTER – op maat gemaakte golf stokken

Tom Wishon, die meer dan 400 clubheads heeft ontworpen, en voor de legendarische Harvey Penninck een apart model heeft ontworpen, antwoordde eens op de vraag: “waarom op maat gemaakte golfstokken” : “because your swing did not come off a factory line, as off the rack golf clubs do!! ”

GOLFSTOK

Niemand heeft dezelfde bouw of bewegingsmogelijkheden. Zo kan de een relatief lange armen en korte benen hebben , en de ander korte armen en lange benen. Weer een ander heeft een variatie hierop.

De een is jong als met golf wordt begonnen, de ander al iets ouder. De een heeft een sportief karakter en heeft misschien al andere sporten gedaan, de ander vindt golf een plezierige manier van vrijetijdsbesteding en is minder sportief. Echter: allemaal verdienen ze het beste materiaal, dat er voor hen is. Dit, zonder een voorkeur voor een bepaald merk te hebben.

Het gaat hier voornamelijk om de technisch specificaties van een golfstok: soort van clubhead, het materiaal van de clubhead: forged of cast, de loft en de lie van de clubhead ten opzichte van de shaft. Verder de face angle: open of gesloten.

De flexibiliteit van de shaft, het bend of kick point, de lengte van de shaft; korter of langer dan “standaard”, de dikte van de grip, het swing weight en zo verder.
Uit onderzoek blijkt, dat iedereen die met op maat gemaakt materiaal gaat golfen makkelijker, sneller en met minder blessures leert spelen. Iedere golf pro kan u vertellen, dat balans houden tijdens de golfswing van vitaal belang is voor een goed en voorspelbaar resultaat. Ook hier weer speelt de op maat gemaakte set stokken een belangrijke rol.

LOFT EN LIE

Loft en lie zijn van groot belang bij de nauwkeurigheid van het spel. LOFT = de hoek, die het slagvlak van de clubhead maakt met de loodlijn of de verticale as LIE = de hoek die de clubhead maakt met het horizontale vlak.

LOFT

LOFT = de hoek, die het slagvlak van de clubhead maakt met de loodlijn of de verticale as.
De LOFT hoort steeds groter te worden met het korte worden van de stok. Bijvoorbeeld: een # 3 ijzer heeft gemiddeld een hoek, loft, van 21 graden. De # 4 ijzer een hoek van 24 graden enzovoorts. Als er tussen de opvolgende clubs een te groot verschil is van loft, wordt het moeilijk om de juiste afstand te slaan.
De “grote” merken hebben in de loop der tijd de loft “sterker” gemaakt, waardoor men verder ging slaan. De huidige #3 ijzer heeft dezelfde loft als een # 1 ijzer 20 jaar geleden. In die tijd konden maar weinig amateurs een ijzeren 1 slaan. Waarom zouden ze nu dan plots een ijzeren 3 wel kunnen slaan?

LIE

LIE = de hoek die de clubhead maakt met het horizontale vlak.
Als de lie onjuist is zal het heel moeilijk zijn om de bal recht te slaan. Is de lie voor iemand te “flat” dat wil zeggen, dat het clubblad bij impact met de heel de grond raakt, zal de bal naar links gaan. (Dit wordt door de veel golfprofessionals gecorrigeerd door de swing aan te passen, in plaats van uw natuurlijke swing in stand te houden en het materiaal aan te passen.)

Het is dus niet alleen voor de betere of meer geoefende speler van belang, maar voor iedereen, die van golf zijn passie maakt.

Ook voor de beginner. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen, dat een op maat gemaakte set golf stokken niet duurder hoeft te zijn, dan een “off the rack” set. Daarnaast kan een “off the rack set wel worden aangepast in loft en lie.

Flexibiliteit van de shaft

Screen Shot 2016-06-16 at 13.40.00

SHAFTS

Naast de loft en lie is de constante in flexibiliteit van de shaft van groot belang. Zo hoort de shaft van een ijzeren 3 iets minder stijf te zijn, dan die van een ijzeren 4, en die weer iets minder stijf dan een ijzeren 5 enzovoorts. ( zie bovenstaande grafiek )
Deze intervallen van stijfheid kunnen worden gemeten in CPM: Cycles Per Minute, of wel trillingen per minuut. Een op maat gemaakte set heeft, als het goed is, een constante tussen de oplopende stokken.

Als we de productie van shafts bekijken, zien we, dat er , voor het oog onzichtbare, onregelmatigheden in een shaft zitten. Zelfs in steel shafts.

Elke shaft heeft een plek van meer weerstand: de zogenaamde “spine”. Een professionele clubfitter zal deze spine vinden per shaft en er met het maken van de golfstok rekening mee houden. Hierdoor krijgt men een voorspelbare en reproduceerbare buiging van de shaft. En dus een constanter spel.

Screen Shot 2016-06-16 at 13.40.16

Golf stick shaft – Flat Line Oscilation Flat Line Oscilation chart De bovenste grafiek geeft de ideale situatie weer

SAMENVATTING

Samenvattend: de professionele clubfitter neemt niet alleen de maat van de stok, de loft en lie, maar ook de grip dikte, zoekt naar de juiste clubhead voor de betrokken speler/ speelster.

Daarnaast zorgt hij er tevens voor, dat de shaft de juiste flex heeft met het juiste bend point, en dat deze juist is georiënteerd ten opzichte van de clubhead: spine alignment, flat line oscilated en frequency matched.

PUTTER

Voor een putter zijn met name de lie, de lengte en de dikte van de grip van doorslag gevend belang voor het spel.
De putter wordt tijdens een ronde gemiddeld tussen de 35% en de 45% gebruikt. Dit percentage kan worden verlaagd door een putter op maat. Per ronde kan dit 2 tot 4 slagen verschil maken: een verlaging van de handicap van 2 tot 4 !!

Screen Shot 2016-06-16 at 13.40.29Mitchell golf putter

Men geeft gemakkelijk € 500 uit aan een nieuwe driver, die misschien 5 meter verder slaat, en die per ronde gemiddeld 12 keer wordt gebruikt, terwijl de putter, die vaker uit de tas wordt genomen dan welke stok ook, en tussen de 32 en 40 keer per ronde wordt gebruikt, vaak het stiefkind van de golf set is.

GOLF INNOVATION

Golf Innovation maakt gebruik van instrumenten, die op de Tour worden gebruikt: de Mitchell Steelclub Plus, loft en lie machine voor ijzers EN drivers, en de Tour Gauge putting Machine. www.mitchellgolf.com