Reparaties & aanpassingen

REPARATIES

Wij doen nagenoeg alle reparaties aan clubs: van het vervangen van grips, het vervangen van een gebroken shaft, het opnieuw trekken van groeven in het clubblad en zo voorts.

AANPASSINGEN

LOFT LIE EN GRIP

Bestaande sets golfstokken hoeven niet altijd te worden vervangen, als ze niet goed ( meer) spelen. Verschuiving van loft en lie kunnen veroorzaker zijn van onregelmatig spel. Ook het aanpassen van een grip kan al de nodige verbetering geven.

FLEX

Vaak hoor je mensen klagen, dat een bepaalde stok uit hun set zo moeilijk is: men krijgt de balvlucht niet onder controle.
Als de set wordt doorgemeten op het constante verloop van de flex, valt deze bewuste stok vaak buiten deze constante. Het aanpassen van de flex van die bewuste shaft kan dan de nodige verbetering brengen.

STOK LENGTE

Ook lengte van de stok kan worden aangepast, zonder dat direct de hele set vervangen moet worden. Er zijn situaties waar dit niet altijd opgaat. Daarom is het goed, als u overweegt om een nieuwe set te kopen, bij een erkende clubfitter voor advies te gaan.

PUTTER

Heel belangrijk is het aanpassen van de putter. Per ronde wordt de putter door de amateurs gemiddeld 38 keer gebruikt. Door de lie te optimaliseren, kan het aantal puts worden terug gebracht met minstens 3 tot 4 strokes. Dit is een VERLAGING VAN UW HANDICAP MET MINSTENS 4 STROKES. Om het optimale uit uw putter, maar ook uit uw andere stokken te halen kan de putter met behulp van Balance Certified system worden uitgerust.