Customfitting

Customfitting – Golf Innovation DIENSTEN

Bij custom fitting kunnen de volgende stappen doorlopen, teneinde u het optimale advies te geven.

Statische en dynamische fitting

  • Statisch fitten: een uitvoerige vragenlijst wordt overlopen. Deze dient ervoor om een goed inzicht te krijgen van uw spel en spelambitie, welke verbeteringen u zou willen zien in uw spel, en dergelijke.
  • Ook wordt uw bestaande set doorgemeten op een aantal belangrijke factoren, zoals lengte, flex en dikte van de grip en lie [1].
  • Tijdens deze statische fitting wordt verder ook uw lengte gemeten, als ook de verhouding tussen arm en been lengte, de maat van uw hand(in verband met de grip) en andere zaken, die van belang zijn voor advies en het maken van de juiste set.
  • Tijdens de dynamische fitting wordt uw swing snelheid gemeten, uw club snelheid, de bal vlucht, hoe u door de bal komt: out side – in of juist in side – out of square.
    In dit computer programma kan ook worden gekeken, waar u de bal op het clubblad raakt ( heel, centrum of toe) en waar het clubblad met de grond in contact komt (heel, centrum of toe).┬áBovendien wordt naar uw manier van swingen gekeken: stijl, gemiddeld of vlak. Tijdens deze dynamische fitting wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde “launch monitor”.

Protocol

Hoe gaat een fitting in zijn werk?

Allereerst wordt nagegaan welke fysieke mogelijkheden de speler heeft. Zijn er bewegingsbeperkingen ten gevolge van ongevallen of andere oorzaak.

Vervolgens gaat de speler beginnen aan de warming up. Dan gaat hij/zij met de eigen club een aantal ballen slaan.

Aan de hand van de metingen hieruit gaan we een selectie maken welke testclubs mogelijk een verbetering kunnen geven.

Als er dan 2 of 3 clubs duidelijk uitspringen, worden deze met elkaar vergeleken.

Er zijn voor mij 4 meetwaarden van groot belang

  1. De nieuwe club moet beter voelen dan de eigen bestaande club. Gevoel is subjectief, maar u mag van me aannemen, dat u het kunt voelen, of u een ervaren speler bent of niet.
  2. De nieuwe club moet minstens zo goed, maar liever nog beter presteren dan de eigen club
  3. De schot spreiding moet ook verbeteren.
  4. SMASH INDEX. Dit is een maat, die de effectiviteit aangeeft hoe de energie van de club op de bal wordt overgebracht. Maximaal is 1,50.

Na afloop worden alle gegevens bekeken en wordt een verslag gemaakt met een voorste van welke clubs nodig zijn (SET MAKE UP)

Ook worden er voorstellen gedaan over merken. Heeft iemand een voorkeur voor een bepaald merk, wordt gekeken welke kop het beste past bij die swing en wordt de shaft erbij genomen, die die fabrikant gebruikt.

Verschillende fabrikanten werken met verschillende shafts en ik heb van de meeste merken hun shafts en hun effectieve stijfheid in kaart gebracht.

Het is vervolgens aan de klant te kiezen waar de clubs worden gekocht.

Loopt de aankoop van de fabrieksmerken via mij, dan worden de clubs voor aflevering nagekeken en gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

Als de clubs handmatig door mij worden gemaakt (MIURA, EPON, WISHON, ORKA) zit dit natuurlijk in het proces van vervaardigen

Flightscope

De flightscope werkt evenals de Trackman met een radar doppler systeem om balvlucht en club gegevens te meten. Dit gaat met grote nauwkeurigheid.

Per geslagen bal kunnen ca 20 verschillende parameters worden bekeken. Ook de prestatie van de club, hoe je door de bal komt, waar de bal het clubhoofd raakt en dergelijke kunnen worden gemeten.

Verschillende clubs kunnen via het programma met elkaar worden vergeleken en door berekeningen kan de Flightscope suggesties geven voor een beter resultaat in afstand en accuratesse.

LIE

Dit is de hoek, die de shaft maakt met het horizontale vlak. Als de lie te “upright” is, zal de bal makkelijk naar links afwijken.